Prelucrarea datelor cu caracter personal

SC Tandren Style SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului tinatoys.ro, clienți, potențiali clienți) în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.

Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului tinatoys.ro, dispozitive de tip smartphone, tabletă. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal dar și în documentele Termeni și condiții), vă rugăm să nu utilizați site-ul tinatoys.ro.

Conform cerințelor Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 al U.E. denumit în continuare “Regulament” pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, SC Tandren Style SRL administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului și achiziționării produselor SC Tandren Style SRL.

Prin bifarea faptului că sunteți de acord cu Termenii și condițiile și Politica de prelucrare a datelor cu caracter pesonal sau, după caz, prin continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, sunteți de acord cu această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

SC Tandren Style SRL colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare:

- Administrarea, îmbunatatirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul tinatoys.ro .
- Activități comerciale de vânzări produse, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări de produse pe website-ul tinatoys.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică.
- Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a produselor SC Tandren Style SRL, desfăsurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor de servicii și comportamentului consumatorului.
- Activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe website-ul tinatoys.ro).
- În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare.

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

Pentru administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul tinatoys.ro :nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), e-mail, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locația acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informații în legătură cu intervalul orar precum și data la care a fost folosit website-ul tinatoys.ro, alte informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip Cookies;

Pentru activități comerciale de vânzări de produse, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări, inclusiv vânzări online pe website-ul www.tinatoys.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică:– nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), telefon, e-mail, adrese de livrare, numele firmei, codul unic de identificare al firmei

Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor SC Tandren Style SRL, desfășurarea companiilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului.

– nume și prenume, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reședința).
În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.


Cui dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal
Datele înregistrate pe siteul tinatoys.ro nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor SC Tandren Style SRL

Prin citirea prezenței Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de Regulament, respectiv: 

- de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, articolul 13 și 14 din Regulament;
- de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, articolul 15 din Regulament;
- de rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal articolul 16 din Regulament;
- de ștergere (“dreptul de a fi uitat”) a datelor personale, articolul 17 din Regulament;
- de a obține restricționarea prelucrării, articolul 18 din Regulament;
- la portabilitatea datelor, articolul 20 din Regulament;
- de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile  legii-în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare, articolul 21 din Regulament;
- de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, inclusiv crearea de profiluri articolul 22 din Regulament;
- de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere ANSPDCP , articolul 77 din Regulament;
- de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie, articolele 78 – 79 din Regulament.
Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către SC Tandren Style SRL prin accesarea formularului de contact la adresa tinatoys.ro/contact.html sau ne puteți scrie la următoarea adresă de e-mail a Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO) gdpr@tinatoys.ro.

Puteți să vă opuneți oricând și fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct,prin actualizarea preferințelor de newsletter din secțiunea Funcții GDPR.

Durata prelucrării datelor 

Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în conditiile art. 21 alin. 2 din Regulamentul  European nr. 679/2016. Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață.

Alte informații
Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătura cu aceasta.

Informatii privind solutionarea online a litigiilor in conformitate cu art. 14 alin. 1 din ODR (Online Dispute Resolution Regulation):

Comisia Europeana acorda consumatorilor posibilitatea de a rezolva disputele legate de Art. 14 Paragraf. 1 al ODR in cadrul propriei platforme online. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) serveste ca un site unde consumatorii pot incerca sa gaseasca solutii in afara curtii judiciare asupra disputelor legate de achizitiile online si contractele pentru servicii.